Solunum Fonksyion Testi

Solunum Fonksiyon Testi

SFT olarak kısaltılan bu testin amacı, kişilerin akciğer sağlıkları konusunda uzmanların gözlem ve tanılarının hatasız olarak yapılması açısından önemlidir. Bu test sayesinde, hasta veya hasta olması yüksek muhtemel kişilere, şüpheleri ortadan kaldırmak veya şuan ki sağlık durumunu ölçebilmek adına yapılır. Solunum Fonksiyon Testi, birçok tıbbi alanda yapılan testler gibi, fiziki bir yeterlilik ölçümü ile yapılır. Yani, burada yapılan testler, fiziki yeterlilik açısından kişinin solunum sağlığının çalıştığı veya başlayacağı iş konusundaki yeterliliğini de ölçmek amacıyla yapılır. Aynı şekilde, periyodik olarak sağlık durumu hakkında da gözlem ve izleme amacıyla yapılır.

Sağlık taramalarında, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık birimleri tarafından yetkilendirilen, izin belgeleri eksiksiz olan ve yapılacak tarama ve test faaliyetleri için yeterli donanıma sahip olan özel kurumlar ile, işletmenize adına hizmet almanız son derece önemli bir konudur.

Uşak içerisinde faaliyet gösteren birçok işletme için, bu tip yasal mevzuatlardan doğan mecburiyetlerin Uşak OSGB firması arayışlarında Can Güven Park,  sektördeki deneyimi ve müşteri memnuniyeti ilkesiyle sizlerle. Uşak’ta Ortak sağlık güvenlik birimi arayışınız, uşak osgb firması seçenekleri arasında Can Güven Park’ta son bulacak ve ihtiyaçlarınızın fazlasını işbirliğimiz sayesinde bulabileceksiniz.

SFT ( Solunum Fonksiyon Testi )  amacı nedir?

Öncelikle bilinmesi gereken, bu bir sağlık taraması testidir. Hem iş konusunda, hemde özel hayatımızda sıkça sağlık kurumları tarafından başvurulan bir testtir. İşverenler için, çalıştırılacak kişinin sağlık durumunu gözetmek, yasal mevzuat açısından da bir zorunluluk ve sorumluluk kapsamıdır.

* Kişinin solunum sisteminin test ile performansının belirlenmesi,
* Varsa, sorunların bu test ile açığa çıkması,
* Çalışanlar için, periyodik olarak SFT testi ile mesleki deformasyona tabi olup olmadığı,

gibi nedenlerle yapılmaktadır.

İş başlangıçlarında, devam eden işçilerin çalışma süreleri boyunca yıl içi farklı periyotlarda bu testlerin yapılması, İş Güvenliği ve Sağlığı Korunması Kanunu gereği ayrıca mecburidir.

SFT nerede yapılır?

Artık günümüzde, teknik yeterliliği ve sağlık kurumlarının ilgili birimleri tarafından onaylı olan mobil sağlık araçlarında dahi yapılabilmektedir. İşe başlangıç aşamasında ise, SGK ve Sağlık Bakanlığı’nın sonuçlarına ve raporlarına riayet edilecek ( geçerli sayılacak ) özel sağlık kurumları, devlet hastaneleri ve sağlık birimlerince yetkilendirilmiş ve izin belgesine sahip özel kurumlarca bu testler kolaylıkla yapılabilmektedir.

Çalışanlar arasında, belirli periyotlarla programlanan bu testler sayesinde, varsa mesleki hastalıklarının erken teşhisi konusunda da son derece önemlidir.

O yüzden, işletmeler açısından sıkı takibi gereklidir. Denetimler esnasında, bu tip test sonuçlarının dikkatle incelendiği unutulmamalıdır. Bu tip testler sayesinde, çalışanlar için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması da mümkün olmaktadır. İşverenlerin, anlaşmalı sağlık kuruluşları veya özel kurumlarca bu tip testleri, yasal mevzuat çerçevesinde takibi ve yaptırması önemli bir konu olduğundan, dikkat etmekte fayda var.