Hemogram Biyokimya

Hemogram Biyokimya

Sağlık kuruluşları, birçok hastalığın tespiti ve tetkiki için bir takım testleri yaparlar. Bu testler sayesinde, hastanın tüm yaşamsal fonksiyonların standart çalışma düzeylerinde olup olmadığı tıbbi testler, cihazlar, uzmanlar ve araç& gereçler ile eksiksiz ve hatasız olarak tespit edilebilmektedir.

Hastalıkların erken teşhisi, tespiti sonrasında yapılacak tıbbi müdahale veya ilaç tedavilerin planlanması açısından son derece önemli olan bu testler, işverenlerin işçi sağlığını koruma ve gözlemleme sorumluluğu açısından 6331 No’lu İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Kanunu kapsamında da mecburi olarak sorumluluğuna tabidir.

Bu testlerin, başlangıç yapılacak işin tehlike sınıfı, çalışılacak alanların hijyenik hassasiyeti ve mesleki hastalıkların risk taşıdığı durumlarda detaylı olarak veya bir kısmı olarak işçiden istenebilir.

Hemongramın, hastalıkların birçoğunun tespitinde kullanılan kan sayımı tahlili olduğu bilinmektedir. İşverenin veya işyeri doktorunun isteği doğrultusunda, tam kan sayımı veya belirli bir bölümün tahlili, uzmanların hizmet verdiği; bakanlık onaylı özel sağlık kuruluşlarında, devlet hastanelerinde ve bu alanda yetkili ve izinlidir belgesine sahip özel kurumlarda yapılması en doğrusu olacaktır.

Biyokimya olarak, hastanın kan tahlili sonrası diğer hastalık tespitleri için kullanıldığı kan içi varlıkların standart sağlıklı bir insanda olması gereken düzeylere göre değerlendirilmesi olarak tanımlamak mümkündür.  Kan şekeri, kreatin, ürik asit, kolestrol,  kalsiyum ve demir gibi diğer önemli değerlerin tespiti hemongram biyokimya ile mümkündür. İdrar, dışkı, boğaz kültürü ve parça analizi gibi testlerde bu testler arasında yer alır.

Ülkemizin alanında en kapsamlı 6331 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, bu anlamda işverene alınması gereken tedbirlerin yasal psedürlerini içermektedir. Bu prosedürlerin uygulanması, takibi ve gözetimi mesleki açıdan yeterlilik derecelerine sahip özel kurumlarca da yapılmaktadır.

Uşak içerisinde faaliyet gösteren birçok işletme için, bu tip yasal mevzuatlardan doğan mecburiyetlerin Uşak OSGB firması arayışlarında Can Güven Park,  sektördeki deneyimi ve müşteri memnuniyeti ilkesiyle sizlerle. Uşak’ta Ortak sağlık güvenlik birimi arayışınız, uşak osgb firması seçenekleri arasında Can Güven Park’ta son bulacak ve ihtiyaçlarınızın fazlasını işbirliğimiz sayesinde bulabileceksiniz.

Bu testler ne için gereklidir?

İş öncesinde, işçinin sağlık durumu konusunda en doğru tetkikleri verecek bu testler sayesinde, işçi performansı ve iş alanındaki olası mesleki hastalıklara karşı duyarlılığı, yeterli veya yetersizliği bu tip testlerle tespit edilebilmektedir.

* Var olan hastalıkların tespiti ve tedavisinde izlenecek yolların belirlenmesi,
* Hastalığın tedavi süresince iyileşme – kötüleşme raporları için uygulanması,
* Varsa salgın ve bulaşıcı niteliği olan hastalıkların işyerinden uzak tutulması,
* İşçi sağlığının yeterliliği ve iş süresi boyunca izlenimi ve gözleminin sağlanması,

gibi birçok nedenle, yasal prosedürde de mecburi olan bu tip testler işveren talebi ile işçilerden istenebilir veya iş süresi boyunca periyodik zamanlarda yetkili ve onaylı kurumlarca yapılması gerekmektedir.

İşveren sorumluluğundaki işçi sağlığının iş başı, iş süresi boyunca takibi ve gözlemlenmesi de, yasal müfredatta işveren sorumlulukları arasında gösterilmektedir. O yüzden, yıllık olarak planlanan periyotlarda tüm çalışanların sağlık taramasından geçirilmesine ve bunun yetkili ve onaylı kuruluşlarca yapılmasına özen gösteriniz.