göz testi

Göz Testi

Kişilerin görme yetisi, doğuştan belirli standartlar ile kazanılmıştır. Her iki göz için, farklı değerlendirme sonucu görüş kabiliyeti sınırları olsa da, sağlıklı bir insan için hayati önem taşır. Zira hayatın idamesinde çok önemli bir duyu özelliğimizdir.

Bu duyu özelliğimiz, doğuştan, sonradan hastalık veya herhangi bir kaza neticesinde yitirilebilir. Bu tip konularda, çalışanlar için işveren sorumlulukları arasında bir çalışanın hayat standartlarında aksama veya iş alanında performans düşüklüğü ve olası kazalara engel olmak amacıyla göz testini koymamız mümkündür.

Günümüzde işçi sağlığı, devlet politikaları gereği artık daha çok ön plandadır. Bu da, bu tip yasal mevzuatların takibi, gözlemi ve uygulanması için konusunda uzman, mesleki yeterliliği bulunan aracı kuruluşlara ihtiyacı doğurmaktadır.

Uşak içerisinde faaliyet gösteren birçok işletme için, bu tip yasal mevzuatlardan doğan mecburiyetlerin Uşak OSGB firması arayışlarında Can Güven Park,  sektördeki deneyimi ve müşteri memnuniyeti ilkesiyle sizlerle. Uşak’ta Ortak sağlık güvenlik birimi arayışınız, uşak osgb firması seçenekleri arasında Can Güven Park’ta son bulacak ve ihtiyaçlarınızın fazlasını işbirliğimiz sayesinde bulabileceksiniz.

Göz testi ne için yapılır?

Kişinin çalışan olsun veya özel hayatında, yaşantısında herhangi bir aksama, bozukluk olmaması açısından görme yetisinin sorunsuz olması çok önemlidir. Sonuç itibariyle, böyle bir yeti eksikliği, çalıştığı işyerinde istenmeyen kazalara neden olabileceği gibi, kişinin hayatını da tehlikeye atacak istenmeyen vaziyetlere zemin hazırlayabilir. Bu açıdan, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında, işveren tarafından belirli periyotlarda ya da iş başlangıçlarında mutlaka göz testi sorumluluğunu yerine getirmesi yasal mevzuat gereği de mecburi bir uygulamadır. İşyerinde hem işçinin, hem onun sorumlu olduğu alanda çalışan diğer iş arkadaşlarının, bu kusur neticesinde basit gibi görülen bir olaydan olumsuz olarak etkilenmesi mümkündür.
SGK müfredatınca, işverenler bu ve buna benzer mecburi sağlık taramaları ve testlerini yılda en az 1 defa yaptırmakla yükümlüdür. Özellikle iş başlangıçlarında; işveren işin ehemmiyetine bağlı olarak, tam teşekküllü bir göz testi raporu da talep edebilir.

* Gözde görme kaybı,
* Renk körlüğü,
* Astigmat,
* Şaşılık,
* Hipermetrop,

gibi duyu kusurları, göz testi kapsamında sağlık birimleri tarafından yetkilendirme ve izin belgelerine sahip; özel sağlık kuruluşları ve özel kurumlar da yapılabileceği gibi, devlet hastanelerinde de tıbbi teçhizatların yeterli olduğu her halde yapabilir.

Bunun yanı sıra, sağlık birimleri tarafından yeterlilik belgeleri ve izin belgelerine de sahip mobil sağlık araçlarında, göz testi yapılabilmektedir.

Yapılan sağlık testleri ve taramaları, diğer test ve tarama sonuçlarında olduğu gibi işçinin özlük dosyası içerisinde arşivlenmiş biçimde yer almalıdır. Olası denetlemelerde, özellikle işyerlerinin tehlike sınıfları göz önüne alındığında, sıkı bir denetimin bu tip belgelerin üzerinde yoğunlaşılacağı unutulmamalıdır.