Risk Analizi

Risk

Önce iş güvenliği.” Her iş yerinin çalışma sahasında gördüğümüz bu levha, yapılan işten kaynaklanacak olası kaza ve yaralanmaların önüne geçmek için alınan tedbirlerden biridir sadece. Peki, bu tedbirler risk analizi sonrasında sadece tabela olarak mı yer alır işletmelerde? Elbette hayır.

Risk analizi, işletmelerin üretim, hizmet veya imalat fark etmeksizin her kademesindeki yapılan işin kaza ihtimali söz konusu üzerinde yapılan araştırma ve sorunların tespit ve düzeltilmesi üzerine kısaca tanımlanabilir. Bu riskler, tehlike bilincine sahip olmaya rağmen herhangi bir tedbir alınmadığı takdirde; çalışanların hafif – ağır yaralanma, sakatlanma ve hatta ölümlerine dahi neden olabilmektedir.  Kazaların yanı sıra, uzun süreli çalışma koşullarında meydana gelecek mesleki hastalıkların da; risk analizleri ile çalışana minimum etki verecek düzenlemeleri sağlanabilir.

Risk Analizi İşlemlerinde;

* İşçilerin çalıştığı saha, alan veya tesis içerisinde kullandıkları makine, teçhizat ve araçlardan doğabilecek iş kazaları önlemek adına,
* Gerekli tedbirler, ek tedbirler, ekipmanlar ve uyarıcı levha, şerit, pano, bildirimlerini uygun ve görünebilir yerlerde ikaz etmek adına,
*  Zorluk ve tehlike derecesine bağlı olarak, işçilerin ilave koruyucular, baretler, yelekler, ayakkabılar, çanta veya benzer eşyaların belirlenmesi adına,
* Zorluk ve tehlike derecesine bağlı olarak, bir alanda veya mekanda maksimum çalışma sürelerinin tespiti adına,
* Kullanılan araç ve gereçlerin kullanım eğitimlerinin belirlenmesi, bakımlarının işçilere eğitim şeklinde öğretilmesi ve bunların planlanması adına,

İşverenin talebi doğrultusunda herhangi bir firma aracılığı ile, yasal mevzuata uygun standartlarda yapılması son derece önemlidir.

Risk analizi aynı zamanda; işçi güvenliği ve işverenin sorumlulukları dışında, birçok etkenin de değerlendirilmesi açısından işletmelerin mutlaka başvurmaları gereken bir çözümdür. Zira sadece iş sahasındaki risk durumlarının tedbirlerini almak için değil, işletmenin bina, zemin, çatı, çevre, makine, donanım ve birçok birleştirici unsurların tespit, gözlem ve gerekli önlem ve uyarılarının uygulanması adına da ciddi bir önem taşır.

İşveren açısından faydası

İşletmeler adına, eksiklerini görmeleri giderilme tedbir alma adına öncelikle can güvenliği sorununu ortadan kaldırabilecek en önemli faktördür. Onun dışında; performans artırımı, gerekli alanlarda uygun donanım seçimi, personel eğitimleri sayesinde maddi kayıplara yol açacak hataların önüne geçilmesi ve en önemlisi olası kaza ve tehlikeli durumlarda müdahale ve çözüm tedbirlerinin ivedi şekilde uygulanması gibi birçok olumlu açıdan da fayda sağlamaktadır.

Risk analizi işlemi, yine işyerleri için uygun görülen tehlike sınıflandırmaları üzerinden, belirli süreler için yapılması yasal olarak mecburidir. Öyle ki; az tehlikeli sınıfında yer alan işletmeler için 6, tehlikeli sınıfında yer alan işletmeler için 4, çok tehlikeli sınıfında yer alan işletmeler için de 2 yılda bir mutlaka yaptırılmalıdır.

Risk analizi yasal mevzuat gereği en az 1 adet çalışanı olan tüm işletmeler adına mecburidir. İşyerinde kendi dışında herhangi bir çalışanı olmayan iş sahipleri için, mecburiyet yoktur.

İşletmenizin hangi tehlike sınıfında olduğunu öğrenmeniz için, SGK’ da geçerli olan NACE kodunuzu öğrenmeniz yeterlidir.  Devlet tarafından; 10’dan fazla çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işletmeler için, ayrıca risk analizi konusunda maddi destek sağlanmaktadır.

Uşak içerisinde faaliyet gösteren birçok işletme için, bu tip yasal mevzuatlardan doğan mecburiyetlerin Uşak OSGB firması arayışlarında Can Güven Park,  sektördeki deneyimi ve müşteri memnuniyeti ilkesiyle sizlerle. Uşak’ta Ortak sağlık güvenlik birimi arayışınız, uşak osgb firması seçenekleri arasında Can Güven Park’ta son bulacak ve ihtiyaçlarınızın fazlasını işbirliğimiz sayesinde bulabileceksiniz.

Risk Analizi Yaptırmayanlar İçin Yasal Yaptırımlar

Bu konuda işletmeler, devletin aldığı tedbirler ve caydırıcı cezalar ile işletme ve işçi açısından son derece önemli olan risk analizi yaptırmaya sevk edilmektedir.
Öyle ki; risk analizi yaptırmayan işletmelerin sahiplerine 3.000 TL ilk tespit, devamı halinde her ay için 4.500 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bu para cezalarının; sizin, işletmenizin ve çalışanlarınızın sorunsuz ve kazasız bir hayat sürebilmeleri için getirildiği düşünüldüğün de;  risk analizinin bir işletme için ne kadar önemli bir konu olduğu görünmektedir. İhmal etmeyiniz.