odyometre

Odyometre

Bilinen adıyla işitme testi, tıbbi alanda odyometre testi olarak da geçmektedir.  Bu testin amacı, kişilerin doğuştan, sonradan veya hastalık neticesinde yaşadıkları işitme kayıplarını detaylı biçimde tespit edebilmektir. İşitme kaybı, iş hayatı için ciddi bir sorun olarak görülür. Bu nedenle, işletmeler yeni çalışanların işe kabul formaliteleri arasında, bu tip sağlık testlerinin de sonuçlarını istemektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işletmenizin genel mevzuat konularına hâkim, kurumsal hizmet anlayışına sahip, özel kurumlardan bu konuda destek almanız en doğru karar olacaktır.

Uşak içerisinde faaliyet gösteren birçok işletme için, bu tip yasal mevzuatlardan doğan mecburiyetlerin Uşak OSGB firması arayışlarında Can Güven Park,  sektördeki deneyimi ve müşteri memnuniyeti ilkesiyle sizlerle. Uşak’ta Ortak sağlık güvenlik birimi arayışınız, uşak osgb firması seçenekleri arasında Can Güven Park’ta son bulacak ve ihtiyaçlarınızın fazlasını işbirliğimiz sayesinde bulabileceksiniz.

Odyometre testi ne için yapılır?

* Hastaların veya potansiyel işitme sorunu yaşayabilecek kişilerin; işitme kayıplarını detayları ile belirleyebilmek,
* Sorunun kulağın hangi bölümlerinde olduğunu tespit edebilmek,
* İşitme kayıplarının hangi kulakta ne kadar ( yüzdelik hesaba dayalı ) olduğunu tespit edebilmek,
* Gerekli tıbbi müdahale veya tedavilere yol gösterebilmesi amacıyla

Bu tip testler, uygun sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir.

İşletmeler, iş sahalarında hem iş performansının aksamaması için, hem de olası iş kazalarına sebep olmaması için, işverenlerin sağlık durumları konusunda sorumludur. Bu sorumluluk, iş başlangıcında istenilen düzeyde bir çalışma performansı yakalayabilmesi için çalışan ile paylaşılmaktadır. O yüzden, iş başlangıcı öncesinde, işverenin talebi doğrultusunda bu tip sağlık taramalarını eksiksiz ve istenilen kriterlere göre yaptırmak zorundadır.

Hangi kurumlarda bu tip testler yapılabilir?

Bu tip testler için öncelikle, tıbbi donanımların müfredata uygun teknolojik gereksinimleri karşılaması gereklidir. O yüzden, SGK ‘nın ve Sağlık Bakanlığı kurumlarının sonuçlarına riayet edebilecekleri, özel veya devlet hastanelerinden alınması gerekir. Ayrıca, yetkili sağlık birimlerince bu tip testlere yetkinlik onayı olan özel kuruluşlarda, bu tip testleri yapabilir ve onay mahiyetindeki raporları geçerlidir.

Odyometre testinde neler yer alır?

Sağlıklı bir insanın işitme standartları göz önüne alınarak;

* Kişinin her iki kulağındaki ses frekanslarına tepkisi,
* Konuşma seslerine karşı tepkisi ve sorunsuz anlama kabiliyeti,
* Akustik etkisi yüksek alanlardaki, kişinin seslere karşı ayırt edebilme ve tepki verebilme kabiliyetleri,
* Test sırasında cihazlar ile sağlanan seslerin en yüksek, en düşük, en tiz, en anlaşılır gibi durumlarında deneğin verdiği tepkiler ile tam tepki kabiliyeti,

gibi işlemler ile işitme testi ( odyometre ) gerçekleştirilir.  Bu tip testler için, özel yalıtımlı odalar veya muayenehaneler, cihazlar ve sonuçları okuma / tanımlama yetkisine sahip bir uzman çok önemlidir.

Bu tip testler için de, diğer testlerde olduğu gibi resmi sonuçlarına riayet edilebilecek kuruluşlardan geçerli test sonuçları geçerlidir.