İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş dünyası, yapılan işin sektörü ve tehlike olasılığına bakılmaksızın risklerle doludur. Bu riskler, hem işveren hem de işçi açısından yeterli tedbirler alınmadı takdirde, telafisi zor sorunlar yaratabilir.
6331 sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu’nun 17. Maddesi, bu konuda işveren ve işçi sorumluluklarını açıkça belirterek, olası tüm kaza, yaralanma, meslek hastalıkları ve risklerin minimum düzeye indirgenmesini amaçlar.

İş Güvenliği; işletmelerde çalışan tüm işçilerin çalıştıkları kademelere bakılmaksızın genel bir kapsamla ele alınmalı. Büro, ofis, atölye, fabrika, inşaat sahası vb.. gibi tüm bölümlerin, hali hazırda bilinen birçok tehlikeli ve ihmale gelmeyen olumsuz yanları vardır. O yüzden, bu İş Güvenliği Eğitimleri, varolan tüm işletme çalışanlarını ilgilendirmektedir.

İşveren, bu eğitimler için;

  • Eğitim alanının sağlanması,
  • Eğitim araç ve gereçlerinin sağlanması,
  • Eğitim anlarında tüm personelin eğitimlere riayet etmesini sağlaması,
  • Eğitim verecek kurum veya kişilerin mesleki ve yasal yeterliliklere sahip olması

gibi konularda sorunluluk sahibi olduğu unutulmamalıdır. Bu sorumlulukları eksiksiz yerine getirmesi, aynı zamanda ilgili yasa mevzuatında da işverenin yükümlü olduğu iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kapsamında yer alır.

Katılımcıların eğitim sonralarında,  aldıkları eğitimin, isim ve soy isimlerinin ve eğitim detaylarının yer aldığı bir katılım belgesi de mutlaka düzenlenmeli; kendilerine verilmeli veya çalışanların özlük dosyalarında yerini almalıdır.

Peki, işveren çalışanlara hangi konularda eğitim vermekle yükümlüdür?

* Çalışanların yasal hakları ve sorumlulukları konusunda,
* Çalışma mevzuatı, işletmenin tüm alanları konusunda iş tanımı,
* Sağlık, işyeri temizliği ve düzeni ayrıca iş yerinde muhtemel iş kazaları & mesleki hastalıklar konusunda doğacak yasal hakları konusunda,

Detaylı bir eğitim programı uygulayarak, bu eğitimleri vermekle yükümlüdür.

Bu eğitimlerin kısaca kapsamları şu şekildedir :

*Yasaların işçilere tanıdığı sosyal hakların işyeri ile alakalı olan tüm kapsamın detaylarını,
*İşyerinde geçerli kurallar, iş tanımının eksiksiz olarak işçiye anlatımı ve bunu imza ile kayıt altına almak,
* Teknik konularda; makine veya cihaz kullanımı,
* Bu kullanılan araç ve gereçlerin bakımı, dikkat edilecek güvenlik önlemleri detayları,
* Sağlık açısından, varsa işyerinde kullanılan kimyasal veya elektrikli & elektronik araçlardan doğabilecek muhtemel sorunların bertaraf edilmesi konusundaki eğitimi,
* İlk yardım ve tehlike anındaki ekip oluşumları, ekip görev dağılımı ve görevlere yönelik yapılması gereken sorumluluk çizelgelerinin hazırlanması,
* İşyerlerindeki tabela, ikaz araçlarının anlamı ve olası durumlardaki çözümleri,
* Acil durumlarda haberdar edilecek birimlerin veya kurumların irtibat bilgileri,
* Eğitim süresince uygulamalı olarak tatbikatların yerine getirilmesi,
* Korucu donanımların kullanımı, yeni gereksinimlerin işçilerce yapılacak geri bildirimler ile yenilenmesi veya çoğaltılması,

Bu tip birçok konuda, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kapsamında, yetkin bir kurum  ( kurs, eğitim kurumu vb… ) tarafından verilmesi işyerinin organizasyon ve düzenleme sorumlulukları arasındadır.

 

Bu eğitimler, toplu halde olarak yılda en az 1 defa verilmekle beraber, yeni çalışanların iş girişlerinde ve izin, hastalık gibi durumlarda tekrar işe dönenlere hatırlatma mahiyetinde yenilenmesi gerekmektedir.

İşyerlerinin tehlike sınıfları göz önüne alındığında, C sınıfı yani az tehlikeli kapsamında olanlarda yılda 8 saat, B sınıfı yani tehlikeli kapsamında olanlarda yılda 12 saat, A sınıfı yani çok tehlikeli kapsamında olan işletmelerde yılda 16 saat mecburi olarak verilmelidir.

Eğitimin;  iş alanında hayati önem arz eden konularda önleyici, geliştirici ve öğretici etkisi aşikârdır. Bu açıdan, işletmenin tüm ihtiyaçlarına yönelik hizmeti, kendi birimleri içerisinde barındıran ve deneyimi ile yasal mevzuatlara hâkim özel kurumlardan destek almakta fayda var.

Uşak içerisinde faaliyet gösteren birçok işletme için, bu tip yasal mevzuatlardan doğan mecburiyetlerin Uşak OSGB firması arayışlarında Can Güven Park,  sektördeki deneyimi ve müşteri memnuniyeti ilkesiyle sizlerle. Uşak’ta Ortak sağlık güvenlik birimi arayışınız, uşak osgb firması seçenekleri arasında Can Güven Park’ta son bulacak ve ihtiyaçlarınızın fazlasını işbirliğimiz sayesinde bulabileceksiniz.