İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İşyeri Hekimi Uygulaması, ülkemizin çalışma standartlarını hem işveren hem işçi açısından uygun bir ortamın oluşması açısından; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanarak…

Hizmet Detayları
İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği kavramı, ülkemizdeki çalışma şartlarını iyileştirmek ve daha çok eğitime dayalı bir iş gelişimi ve sürekliliği yaratmak amacıyla 30.06.2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile…

Hizmet Detayları
Gezici Mobil Röntgen Aracı

Gezici Mobil Röntgen Aracı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6331 sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası ile sadece iş hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmayı mecburi tutmuştur.Bu sorumluluklara, çalışanların periyodik – başlangıç ve…

Hizmet Detayları
Risk

Risk Analizi

“ Önce iş güvenliği.” Her iş yerinin çalışma sahasında gördüğümüz bu levha, yapılan işten kaynaklanacak olası kaza ve yaralanmaların önüne geçmek için alınan tedbirlerden biridir sadece.Peki, bu tedbirler risk analizi sonra…

Hizmet Detayları
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş dünyası, yapılan işin sektörü ve tehlike olasılığına bakılmaksızın risklerle doludur. Bu riskler, hem işveren hem de işçi açısından yeterli tedbirler alınmadı takdirde, telafisi zor sorunlar…

Hizmet Detayları
akciğer grafisi

Akciğer Grafisi

Gündelik hayatımızda, solunum yetmezliği veya çeşitli solunum sistemi sorunları yaşayan hastalar için öncelikli olarak hekimler tarafından akciğer grafisi filmi istenir. Bu sayede, hastanın…

Hizmet Detayları
odyometre

Odyometre

Bilinen adıyla işitme testi, tıbbi alanda odyometre testi olarak da geçmektedir.  Bu testin amacı, kişilerin doğuştan, sonradan veya hastalık neticesinde yaşadıkları işitme kayıplarını detaylı…

Hizmet Detayları
Solunum Fonksyion Testi

Solunum Fonksiyon Testi

SFT olarak kısaltılan bu testin amacı, kişilerin akciğer sağlıkları konusunda uzmanların gözlem ve tanılarının hatasız olarak yapılması açısından önemlidir. Bu test sayesinde, hasta veya hasta…

Hizmet Detayları
Hemogram Biyokimya

Hemogram Biyokimya

Sağlık kuruluşları, birçok hastalığın tespiti ve tetkiki için bir takım testleri yaparlar. Bu testler sayesinde, hastanın tüm yaşamsal fonksiyonların standart çalışma düzeylerinde olup olmadığı…

Hizmet Detayları
portör analizleri

Portör Analizleri

Portör, bilindiği anlamıyla insanlar ve hayvanlar üzerinde mikro organizmalar halinde var olan hastalık yapan virüs ve bakterilere verilen genel isimdir.  Çoğu defa, bu tip organizmalar, bulunduğu kişide…

Hizmet Detayları
göz testi

Göz Testi

Kişilerin görme yetisi, doğuştan belirli standartlar ile kazanılmıştır. Her iki göz için, farklı değerlendirme sonucu görüş kabiliyeti sınırları olsa da, sağlıklı bir insan için hayati önem taşır. Zira hayatın…

Hizmet Detayları
ekg

Ekg

EKG, Elektrokardiyogram anlamına gelen bir sağlık testi ismidir. Gündelik hayatımızda da, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan kalp sağlığımız açısından sıklıkla başvurular bir tetkik…

Hizmet Detayları