İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği kavramı, ülkemizdeki çalışma şartlarını iyileştirmek ve daha çok eğitime dayalı bir iş gelişimi ve sürekliliği yaratmak amacıyla 30.06.2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hayatımıza girmiştir. Bu yasa ile yıllar boyu ülke gündemini rahatsız eden, ölümle veya yaralanmalarla sonuçlanan iş kazalarının da önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Yasal mevzuat gereği, artık her işyerinde belirli standartlar bu iş güvenliği uzmanlarınca gözlemlenerek yerine getirilmektedir. Bu açıdan, işveren ve çalışanlar adına tam bir koordinasyon ve uygulamacı sorumluluğu son derece önemlidir.

İş güvenliği uzmanı olabilmek birçok yasal prosedürde de olduğu gibi, kişilerin bazı yeterliliklere sahip olması gereğine dayanır. Yani gerekli eğitim, kurs ve mesleki kariyeri tamamlamış olması şarttır.

İş Güvenliği Uzmanı nasıl olunur?

Aslında iş güveni uzmanlığı;  eğitim hayatlarında “uzman teknik eleman” statüsü ile mezun olmayı gerektirecek kadar önemli bir beceri ve yeterlilik ister. Aynı zamanda, 4 yıllık fakültelerin bu alandaki mimarlık ve mühendislik dallarından da mezun olması gerekir. Yani mezuniyeti itibariyle, kariyerinde belirli bir unvan “ öğretmen, kimyager, biyolog vb…”  sahibi olmaları ya da, meslek yüksek okullarının ilgili bölümünden mezun olma şartı aranmaktadır. Bir diğer şart olarak,  devlet kadrolarında müfettişlik görevini yerine getirenler, bu hakka sahiptir.

Bu şartlarda, iş güvenliği uzmanı sınavında göstereceği başarı ile artık mesleki unvanını da kazanmış olurlar.

İş Güvenliği Uzmanı ne şartlarda görev yapar?

Tıplı işyeri hekimi gibi, iş güvenliği uzmanı da bazı işyeri standartlarına göre görev sorumluluklarına sahiptir. Bu sorumlulukların başında, iş yerinin “çalışma kazaları” gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmaması, çalışanların da bu iş kazalarından minimum şekilde etkilenecekleri tedbirleri almasıdır. Bu görev aldığı işyerlerinin bulundukları sınıflara ( tehlike sınıfları ) göre, çalışma sürelerinde de çeşitlilik gösteren bir iş performansına sahiptirler.

İş güvenliği uzmanlarının bu sınıflandırmalara uygun olan sertifikalara sahip oldukları düşünülünce,  daha önce bu tip bir meslekte faaliyet göstermeyenlerin C sınıfı denilen en alt sertifika ile yetkilendirildiği unutulmamalıdır.  İşyerlerinin tehlike sınıfları ise, Tehlike Listesi adı verilen listede geçen kod ile belirlenmektedir. ( Bu kod listesinin adı NACE olarak bilinmektedir.)
Bu kodlar neticesinde işyerinin tehlike sınıfı belirlenir ve iş güvenliği uzmanı olmak isteyenler görev yerlerinde iş hayatına başlayabilirler.

 

 

Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur?

Yukarıda kısaca bahsettiğimiz üzere, iş güvenliği uzmanlığı öncelikle eğitim alanında bir takım statülere sahip olmayı gerektirmektedir. Bunun yanı sıra, ilgili bakanlıkların her sene yaptığı iş güvenliği uzmanlığı sınavına katılarak, gerekli yeterlilik puanını almaları gerekmektedir.

Sınava giren adaylar, başarılı olmaları durumunda C sınıfı ehliyete sahip olurlar.
Bu, Az Tehlikeli kategorisinde yer alan işyerlerinde çalışmaya başlama hakkını getirmektedir. Sonrasında, B ve A sınıfı ehliyetler için, ehliyet yükseltme sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Tabi, belirli bir süre bu konuda deneyim sahip olmaları lazım.  Eğitim hayatları içerisinde, ilgili bölümlerde doktora yapmış olan adaylar ise, hiçbir sınava tabi tutulmadan B sınıfı ehliyet almalarına hak kazanır. Bu ilgili bölümler, mühendislik ve mimarlık alanlarında uzmanlık statüsünde eğitim veren eğitim kurumlarını kapsar. İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimi veren bakanlık izinli kurslarda, 180 teorik, 40 saat uygulamalı olmak üzere 220 saatlik bir eğitimi almış olmalıdır.

Adaylar, en son eğitim aldıkları kurs veya eğitim programından itibaren 3 sene içerisinde sınava girme hakları vardır. Bu süre zarfında, adayların başarılı olabilmeleri için 100 üzerinden 70 puanı almaları gereklidir.

Sınav sonuçları ise, ülkemizde bu işlemleri yürüten kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumun internet sitesi üzerinden yayınlanır ve işe başvuru hakkı kazanırlar.

C sınıfı ehliyetle başlayanların,  3 sene fiili görev sonrası yeterlilik sınavı ile B sınıfına – B sınıfı ehliyet sahiplerinin de 4 sene fiili görev sonrası yeterlilik sınavı ile A sınıfı ehliyete geçme hakları vardır.

Uşak içerisinde faaliyet gösteren birçok işletme için, bu tip yasal mevzuatlardan doğan mecburiyetlerin Uşak OSGB firması arayışlarında Can Güven Park,  sektördeki deneyimi ve müşteri memnuniyeti ilkesiyle sizlerle. Uşak’ta Ortak sağlık güvenlik birimi arayışınız, uşak osgb firması seçenekleri arasında Can Güven Park’ta son bulacak ve ihtiyaçlarınızın fazlasını işbirliğimiz sayesinde bulabileceksiniz.