İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

İşyeri Hekimi Uygulaması, ülkemizin çalışma standartlarını hem işveren hem işçi açısından uygun bir ortamın oluşması açısından; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanarak (30.06.2012 – 6331 Sayılı Kanun )  resmi olarak yürürlüğe girmiştir. Bu sayede, çalışma performansındaki işçi hastalıkları kaynaklı aksamaların önüne geçmekle beraber; çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmek ve sağlık, yaralanma veya diğer olumsuz durumlara karşı acil müdahale olanağı hedeflenmiştir.
Her iş kolu için müfredatça düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği kriterleri, işyeri hekimi ve varsa hemşiresi tarafından uygulanır.  Her iş kolunda, yani sektörde olduğu gibi; mesleğin zorluk dereceleri vardır.

Bu nedenle, işyeri hekimi faaliyet gösterdikleri meslek koluna göre yeterli bilgi ve beceri donanımına sahip olmalı.

Sorumluluklarının başında, öncelikle resmi gereksinimlerin işyerinde aksamadan devam etmesi gelmektedir. Her yıl için gereken uygulamalar, taramalar, bildirimler, eğitimler ve iş esnasında doğacak yaralanmalarda sorumluluk işyeri hekimi üzerindedir. Bu sorumluğu, işyerinin işçi çalıştırma kapasitesine bağlı olarak, kendi yardımcıları ile paylaşabilmektedir.

İşyeri Hekimleri Nasıl Seçilir?

Bu tip bir sorumluluk için, öncelikle doktorluk vasfı taşıyan kişilerin ilgili bakanlık(lar) tarafından düzenlenen Yeterlilik Sınavı’na girmesi gerekmektedir.
Bu sınav, hem müfredatın ve mevzuatın gerektirdiği konuları; sağlık, güvenlik, takip ve uygulama alanındaki kişinin bilgisini ölçmek için uygulanmaktadır. Sınav sonuçlarına göre, 100 üzerinden 70 puan almış olan adaylar, Bakanlıkların tasvip ettikleri yeterliliği yakalamış ve işyeri hekimi olmaya hak kazanmış olurlar.

İşyeri Hekimi’nin Çalışma Standartları Nedir?

Bu standartları meslek zorluğunun yanı sıra, işyerinde çalışan sayısına da bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Müfredat gereği, işyerleri 3 gruba ayrılmıştır.  Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak.  Bu sınıflandırmalar içerisinde aslında çalışan sayılarının da ayrı bir çalışma standartı etkisi vardır işyeri hekimi üzerinde.

Öyle ki;

Az tehlikeli listede yer alan işyerlerinde, her işçi için 5 dakika,
Tehlikeli listede yer alan işyerlerinde, her işçi için 10 dakika,
Çok tehlikeli listede yer alan işyerlerinde, her işçi için 15 dakika,

Şeklinde bir çalışma süresi uygun görülmüştür. Bu süreler, işyerinde çalışan sayısı belirlenen sınırların altında olanlar için belirtilen çalışma süresidir. Yani, tam gün çalışma gereği yoktur. Aylık bazda çalışma süreleri olarak değerlendirilir.

Fakat işyerindeki çalışan sayısı 750 üzerinde ise, işyerleri için tam zamanlı işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu vardır.

Bu şartlara göre;

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için tam zamanlı işyeri hekimi mecburiyeti, 2000 işçiden başlamaktadır,
Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için tam zamanlı işyeri hekimi mecburiyeti, 1000 işçiden başlamaktadır,
Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için tam zamanlı işyeri hekimi mecburiyeti, 750 işçiden başlamaktadır.

İşyeri Hekiminin Çalışma Ortamı

İşyeri hekimler için, işyerinde oluşturulmuş bir muayenehane ( ofis ) içerisinde faaliyetlerine devam etmesi çok daha uygun olur. Oluşturulacak bu muayenehane içerisinde sağlık ekipmanlarının, işyeri hekiminin işyeri için uygun gördüğü şekilde tedarik edilmesine özen gösterilmelidir.

Hijyen konusunda, ekipman konusunda, gerekli tıbbi müdahale aletleri, ilk yardım araçları ve tüm çalışma ortamı elemanları işyeri hekimi talebince düzenlenerek; sorunsuz bir çalışma ortamı sağlamak işveren sorumluluğundadır.

Gerekli durumlarda, tıbbi müdahalelere imkân verecek ekipmanların kullanılacağı unutulmamalı ve gerekli zamanlarda yenilenmeleri sağlanmalıdır. Çalışanların sağlık ve eğitim aktivitelerini takip edebilecekleri çizelgeler, yasal zorunluluğu olan defterler de aynı şekilde bu çalışma ortamında hazır bulunmalıdır.

İşyeri hekiminin işyerindeki tüm çalışanların sağlığından sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Bu sorumluluk bilinci ile işyerinin sonradan yetkili birimlerce geçireceği denetlemelerde eksiksiz bir rapor sunacağı unutulmamalıdır.

Uşak içerisinde faaliyet gösteren birçok işletme için, bu tip yasal mevzuatlardan doğan mecburiyetlerin Uşak OSGB firması arayışlarında Can Güven Park,  sektördeki deneyimi ve müşteri memnuniyeti ilkesiyle sizlerle. Uşak’ta Ortak sağlık güvenlik birimi arayışınız, uşak osgb firması seçenekleri arasında Can Güven Park’ta son bulacak ve ihtiyaçlarınızın fazlasını işbirliğimiz sayesinde bulabileceksiniz.